Registration details

Name

Stream Cards Spółka Akcyjna

Address

Warszawa, Burakowska 5/7

Court

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS

0000703366

REGON

368745605

NIP

5272827176

Capital

100 000,00 zł

© 2023 Stream Cards SA | Warsaw, Burakowska 5/7, Poland | KRS 0000703366